Back

ЦСУ Кикинда

Телефони

1. Дејан Карановић – Директор Центра
0230/404-830
2. Гордана Булатовић – Саветник за стручно усавршавање и напредовање
0230/404-830
3. Томислав Бартолић – Саветник за стручно усавршавање и напредовање
0230/404-830
4. Гордана Трнић Иличић – Саветник за образовне, истраживачко-аналитичке послове и статистику
0230/404-830
5. Лазар Трипиновић Попов – Самостални стручнотехнички сарадник
0230/404-830
6. Александра Думитров – Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
0230/404-830
7. Сузана Лисулов – Пословни секретар
0230/404-830

Емаил

1. csukikinda@gmail.com
2. csukikinda6@gmail.com
3. csukikinda8@gmail.com
4. csukikinda1@gmail.com
5. csukikinda10@gmail.com
6. csukikinda4@gmail.com
7. csukikinda3@gmail.com

Адреса

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23
23300 Кикинда, Србија
ПИБ: 106455286
Матични број: 08913170
ЈББК:80673