OSense O-Sense

Радионице Микрокосмос

Извештај о спроведеним едукативним радионицама Микрокосмос

Општи подаци
Назив пројекта: Микрокосмос
Кључне речи Микроорганизми, Плесни, Квасци, Гљиве, Биотехнологија, Екологија
Научне Области: природне науке, биотехничке, интердисциплинарне

Пројекат „,Микрокосмос“ је ученицима основе школе кроз низ експерименталних и креативних радионица у научном клубу Кикинда, дочарао и приближио различите биолошке науке и чудесни свет микроорганизама који нас окружују. Рад са ученицима је био подељен у 4 тематске целине:
• Гљиве и биотехнологија
• Квасци
• Плесни
• Лишајеви
У теоријском делу, кроз низ занимљивих примера, ученици су се упознали са животним циклусима микроорганизама, њиховом биотехнолошком применом и корисним стварима које нам они омогућавају у свакодневном животу. Комбинујући претходно усвојено знање и материјал који је обезбеђен, ученици су спроводили низ екпреримената. Едукатори су усмеравали ученике приликом реализације једноставних огледа и мотивисали ученике да формулишу своје закључке.
Постигнути циљеви:
• Учесници су се упознали са светом микроорганизама који нас окружују и њиховом применом кроз један интердисциплирни приступ.
• Учесници на радионицама су били подељени у тимове и учествовали су у специјално осмишљеном такмичењу што је довело до развијања тимског и такмичарског духа, самосталности, тимског рада као и развоја научне комуникације код ученика.
• Учесници су поред ширења постојећег теоријског знања упознати и са неким новим практичним знањем као што је рад у лабораторији.
• Повезивањем различитих садржаја учесници су добили ширу слику наставних садржаја које су слушали у редовној настави у школи, и на овај начин су, повезујући раније стечена искуства и знања са новим садржајима, развијали аналитичко мишљење и моћ запажања.
• Подизање еколошке свести ученика и упознавање са новим, зеленим технологијама.

 

slika a1

slika a2

slika a3

slika a4

Погодака: 175