13. децембар 2018, Насиље у школи – чија одговорност?

nasilje 1nasilje 2 У сали Градске управе у Панчеву, реализована је трибина, стручни скуп „Насиље у школи –чија одговорност?“ Акредитацију трибине подржао је ЦСУ Кикинда а реализатори су Данијела Ивановски, Далиборка Бојковић Брети и Далибор Симоновић. Циљ је јачање свести о значају заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Теме које су обрађене на трибини су: Ситуације насиља у школском контексту- насиље у школи чија је све одговорност
Примери из праксе и анализа улога различитих актера; Примена посебног протокола у ситуацији када се насиље деси и Улога и значај васпитног рада одељењског старешине;
Значај рада одељењског старешине, указивање на важност свакодневног праћења и васпитног рада са ученицима, као и рада са родитељима. Присуствовали су учитељи, наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори основних школа Града Панчева.

Погодака: 4914