Back
logo

Основан је кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Professional Development Project – PDP) Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) владе.

Основни подаци
  • ПИБ:106455286
  • Матични број: 08913170
  • ЈББК: 80673
  • 0230 404830
  • Немањина 23, Кикинда, Србија, 23300
  • csukikinda@gmail.com

© 2022 ЦСУ Кикинда