24-25. новембар 2018, Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

m DSC 0679m DSC 0677У ЦСУ Кикинда је реализован семинар са каталошким бројем 211 „Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања“, чији су аутори и реализатори Марија Јелић, доктор педагошких наука на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и Загорка Марков, доктор дефектолошких наука на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Општи циљ програма је унапређење знања и вештина професионалаца за праћење и развијање социјалних компетенција деце и ученика којима је потребна додатна подршка како би се оснажили за квалитетније социјално функционисање, а самим тим и боља академска постигнућа. Семинар је дводневни и доноси 16 бодова за стручно усавршавање.

Погодака: 5023