АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

konfeencija 1konferencija 2 У Врњачкој Бањи од 13. до 15. новембра организована је трећа по реду конференција под називом: „Актуелности у образовном систему Републике Србије“. Организација овог стручног скупа припала је свим Центрима који функционишу у оквиру Мреже РЦ/ЦСУ Србије.

Значај теме привукао је представнике ресорног министарства и свих релевантних институција, удружења и актива, многобројне директоре, секретаре, али и све остале профиле наставника и васпитача образовно – васпитних установа у Републици Србији.
Испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Конфереренцију је отворио др Александар Пајић.

У уводном обраћању Зорица Николић, председник Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије представила је рад Мреже. Овом приликом истакла је значајну улогу регионалних Центара у континуираној подршци, јачању компетенција запослених у образовању, подизању квалитета стандарда установа, и обезбеђивања услова за ваннаставне активности.

Својом структуром Мрежа чини да процес сталног стручног усавршавања буде доступан, а понуда персонализована у складу са потребама сваког појединца. О квалитету одобрених програма говори велики број реализованих семинара.

Центри велики део својих активности усмеравају на функционисање Научних клубова који у сарадњи са Центром за промоцију науке раде на креирању подстицајног амбијента за бављење науком, ученика, али и студената. Стварање заједнице учења, базираном на знању биће и даље у фокусу центара, који ће у сарадњи са наставницима и ученицима реализовати пројекте који доприносе промоцији и популаризацији науке.

У даљем току другог дана трајања Конференције еминентни предавачи излагали су следеће теме:
- Нови програми наставе и учењу у првом, другом, петом и шестом разреду основне школе, Весна Недељковић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање и др Славица Јашић, начелник Одељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања
- Реформе гимназија и нови програми у првом разреду, Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Марија Крнета, руководилац групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање
- Ревидирани стандарди квалитета рада и лиценцирање директора, Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада школских управа
- Будућност образовања у Србији кроз призму квалитета образовања, Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
- Стандарди постигнућа ученика, Данијела Ђукић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
- Актуелности у систему стручног усавршавања у Републици Србији, Мср Оливера Тодоровић, руководилац у Заводу за унапређивање образовања и васпитања
- Актуелности у систему стручног усавршавања у свету, Иван Савић, саветник-координатор у Заводу за унапређивање образовања и васпитања
- Дискусиона група: Системи подршке директорима образовно - васпитних установа, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић и Оливера Ивановић, Центар за стручно усавршавање Лесковац

Трећи дан Конференције предвиђен је за следеће теме;
- Матура и национални испити, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
- Резултати овогодишње мале матуре, Јелена Петровић, саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
- Пројектна настава у ИКТ окружењу, Др Данимир Мандић, декан – редовни професор Учитељског факултета у Београду
- Развојни приступ школи кроз процес самовредновања, Др Јелена Стаматовић, ванредни професор Педагошког факултета у Ужицу
- Јавно приватно партнерство између компанија и школе по иновативном моделу образовања, Драган Туцаковић, директор Техничке школе у Ужицу
- Превенција интернет насиља, Катарина Јонев, докторанд на Факултету за безбедност у Београду
- „Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке“, Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију
- Дискусиона група: Улога Центра за промоцију науке у неформалном образовању и пројектној настави, Дискусиона група Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију науке, Марина Костић, сарадник у Центру за промоцију науке
- Дискусиона група: Пројектна настава у математици, Јасмина Јовановић, педагошки саветник, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац
Упоредо са Конференцијом уз учешће излагача из целе земље одржава се и „Сајам образовања“ .

Центар за стручно усавршавање Крушевац, кога су на овом скупу представљали директор Ненад Станојевић и стручни сарадник Богдан Драмићанин омогућио је представницима актива, удружења, директора установа из града Крушевца, са којима има развијену сарадњу, да се непосредно информишу о актуелностима у образовном систему Републике Србије.

Модератори Конференције су: Зорица Николић; директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац и председник Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије; Данијела Марковић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Дејан Карановић, директор Центра за стручно усавршавање у Кикинди; Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Ужицу; Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку; Дејан Томић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац; Бранко Филиповић, директор Центра за стручно усавршавање Шабац и- Хајрудин Хајровић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар.

Погодака: 2506