03. новембар 2018, Елементи културе земље чији се језик учи

m DSC 0647m DSC 0642Акредитиовани семинар 874 „Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави“ одржан је у ЦСУ Кикинда за запослене у школама. Циљ семинара је унапређење компетенција наставника за поучавање и учење кроз интердисциплинарни приступ, тематска настава као начин учења, увођење иновативних средстава, материјала и метода у настави страних језика са акцентом на међупредметну корелацију. Приоритетна област је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. Семинар је једнодневни, доноси 8 бодова а реализаторке су Маријана Иличин и Ивана Глигорин.

Погодака: 5369