05-06.новембра 2016, Улога наставника и васпитача у превенцији и превазилажењу насилног понашања и конфликтних ситуација

foto 3Семинар са каталошким бројем 135 „Улога наставника и васпитача у превенцији и превазилажењу насилног понашања и конфликтних ситуација“, одржан је у Регионалном центру у Новом Пазару. Дводневни семинар, чију је акредитацију подржао ЦСУ Кикинда, доноси 16 бодова за стручно усавршавање,К4, П4. Општи циљ семинара је едукација наставног и васпитачког кадра о конфликтима, као и методи и техникама нанасилне комуникације у циљу њиховог успешнног превазилажења. Тема програма је улога наставника у школи, некада и сада, појам конфликата, фазе развоја конфликата, кораци за успештно решавање конфликата...

Погодака: 2874