OSense O-Sense

 * * *

Уплата котизације за семинар за физичка лица врши се на рачун 840-31173845-76 са обавезним позивом на број 35-215.

Приликом преузимања сертификата, потребно је приказати доказ о уплати.

Уколико имате било каква питања или примедбе, можете се обратити на контакт телефон 064/8579262.

 * * *

Каталог акредитованих програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20, 2020/21. годину, које је подржао ЦСУ Кикинда

Контакт:

064/857-92-62

0230/404-830

csukikinda@gmail.com

 

 


Обуке Националне академије за јавну управу линк
* * * 

01. октобар 2015, Предавање о ванредним ситуацијама

vanredne„Изградња капацитета за унапређење управљања ванредним ситуацијама, са посебним акцентом на јавно здравственом аспекту“ назив је обуке коју Завод за јавно здравље Кикинда, организује за локалне заједнице. Серију обука ЗЗЈЗ организује у ЦСУ Кикинда а главни циљ обуке је упознавање представника локалних заједница са важношћу јавноздравственог аспекта ванредних, кризних ситуација и њихова едукација о неопходним процедурама и поступцима у сврху смањења или елиминисања ризика по здравље у току ванредних ситуација.

Погодака: 8966